Telefonische fondsenwerving door 55-plussers: een succesformule!

Seniorcall benadert telefonische fondsenwerving als een kwalitatief instrument. Door maatschappelijke ontwikkelingen als het invoeren van het Bel-me-niet-Register en kritischer wordende consumenten, is het noodzakelijk aandacht te besteden aan de kwaliteit van de werving.

Seniorcall loopt hierin voorop.

De meeste consumenten vinden het nog steeds prima benaderd te worden door goede doelen of culturele instellingen. De geefbereidheid voor deze organisaties is onverminderd hoog. Het vergt echter wel een nieuwe aanpak.

De consument is tot steun bereid als er een relatie is met de bellende organisatie. Onze medewerkers zijn erin getraind deze relatie aan te geven.

De telemarketeers van Seniorcall zijn door hun levenservaring geloofwaardige gesprekspartners. Zij bellen hun contacten vanuit verbondenheid met hun opdrachtgever. De betrokkenheid in het onderwerp is de basis van het gesprek en levert daarmee goede resultaten op.

Daarnaast is er een automatische focus op de sfeer van het gesprek. In de leeftijdsfase van onze medewerkers is er aandacht voor beleefdheid. Onze medewerkers luisteren en laten uitspreken. Zij stellen de vraag om steun op het moment dat er een goed contact is gecreëerd. Regelmatig vinden er diepgaande gesprekken plaats waarbij de medewerker nooit de visie van de opdrachtgever uit het oog verliest.

Onze supervisors zorgen dat er een goede match is tussen medewerker en opdrachtgever. Sommige medewerkers zijn meer betrokken op bv. gezondheidsdoelen, andere op culturele instellingen of natuurorganisaties.

De voordelen van het werken met de 55-plussers van Seniorcall zijn:

  • er is een grote geloofwaardigheid naar klanten, mede door een doorleefde en rustige stem,
  • er is sprake van een hoge motivatie en sterke loyaliteit bij onze medewerkers,
  • onze medewerkers hebben ruime levenservaring en mensenkennis,
  • er is een grote flexibiliteit wat betreft werktijden.

Onze medewerkers zijn 55-plussers die (weer) willen deelnemen aan het arbeidsproces. Ze zijn met VUT of pensioen, hebben een partner die met pensioen is of werken bij naast een uitkering. Allerlei omstandigheden zijn mogelijk.

Ze werken vooral bij Seniorcall om een bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren en te laten zien dat ze meetellen. En ook biedt het werken bij Seniorcall hen extra financiële armslag.

Onze mensen zijn zeer gemotiveerd, ervaren en loyaal. Zij verdiepen zich echt in de inhoud van de projecten van onze opdrachtgevers.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn ouderen niet vaker ziek dan jongeren. Wel is het zo dat zij bij ziekte langer absent zijn. Al onze medewerkers hebben een gedegen arbeidsethos.

Seniorcall faciliteert haar medewerkers met een uitgebreid pakket aan opleiding en begeleiding en heeft ervaren supervisors in dienst die bewust kiezen voor het werken met ouderen.

Wij letten er speciaal op of computervaardigheid en het denk- en werktempo voldoende aansluit bij het werk in een contact center.

Misschien wel het belangrijkste is dat wij oudere agents beter kunnen motiveren en binden door het creëren van de juiste sfeer en incentives. Ouderen blijken voornamelijk te gaan werken om ‘iets zinvols om handen te hebben’ en voor het onderhouden van sociale contacten. Geld is wel belangrijk maar komt op de tweede plaats.

Korte lijnen zijn essentieel voor de perfecte samenwerking.

 

Seniorcall is een modern geoutilleerd callcenter dat van state-of-the-art technologie gebruik maakt. Op deze wijze is passende sturing, vastlegging en rapportage mogelijk. Wij staan erom bekend dat onze data-uitwisseling met opdrachtgevers uitstekend verloopt.

Seniorcall houdt zich sinds de oprichting aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van telemarketing. Wij voldoen aan de eisen gesteld in onder meer de Telecommunicatiewet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de regelgeving rond het Bel-Me-Niet Register. Daarnaast conformeren wij ons aan de richtlijnen en onderlinge afspraken binnen de branche. De systemen en werkprocessen van Seniorcall zijn hierop ingesteld.

Ons concept staat maximaal borg voor het verkrijgen van de vereiste toestemming van de achterban van onze opdrachtgevers om in de toekomst nogmaals telefonisch benaderd te mogen worden. Onze werkwijze is vastgelegd in een complianceplan waarop onze processen en procedures regelmatig worden getoetst.

We leveren onze diensten vanuit een kleinschalige omgeving met 25 werkplekken en een capaciteit van ongeveer 1.000 beluren per week. De gemoedelijke en persoonlijke sfeer, gecombineerd met een efficiënte inrichting, zorgt voor een productief klimaat waar onze medewerkers graag werken. We leveren daarmee uitstekende resultaten.