Dit is de privacyverklaring van Seniorcall B.V. (hierna te noemen “Seniorcall”), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08166166, inzake de website www.seniorcall.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Seniorcall door middel van de verwerkingen via onze website www.seniorcall.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. Seniorcall respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Seniorcall. U dient zich ervan bewust te zijn dat Seniorcall niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de Seniorcall vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het gegevensbeheersysteem van Seniorcall en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Seniorcall worden gebruikt om u te informeren over Seniorcall-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Seniorcall-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Seniorcall. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Seniorcall. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Seniorcall bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Seniorcall. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

19 oktober 2018