De waarde van cultuur voor onze samenleving is groot. Cultuur heeft artistieke, maatschappelijke en economische waarden. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. U realiseert zich dat en draagt daaraan bij. U kunt dat echter niet alleen. De overheid trekt zich terug, maar Seniorcall treedt daarvoor graag in de plaats. Wij vertellen uw verhaal met bovenstaande boodschap en zorgen daarmee dat uw inspanningen tot in lengte van jaren bewaard kunnen blijven.

Uit onderzoeken blijkt dat bij gezelschappen, orkesten en podia een relatief kleine groep bezoekers voor u de grootste omzet genereert. Het is daarmee aantrekkelijk deze groep op een geschikte manier te benaderen. Seniorcall werkt -waar nodig- samen met LVW Advies en EMC Cultuuronderzoeken. Hierbij gaat het vooral om optimale rendementen te halen door het vast- en voorstellen van proposities, strategie, segmentatie en doelgroepen.

Onze medewerkers staan midden in de samenleving. Ze hebben hun maatschappelijke carrière vaak al afgesloten. Ze willen echter niet aan de zijlijn staan, maar blijven bijdragen aan die samenleving. Via uw opdracht aan Seniorcall geven zij daar invulling aan.

Door hun levenservaring zijn de medewerkers van Seniorcall geloofwaardige gesprekspartners voor uw donateurs. Zelf genieten ze ook vaak van cultuuruitingen. Geschiedenis, muziek, film, theater, architectuur, dans, kunst; ze beoefenen in hun vrije tijd tal van culturele activiteiten. Zij stralen rust en geloofwaardigheid uit en dragen daarmee bij aan het belang van uw initiatief.

Hun betrokkenheid klinkt door in de gesprekken die ze voeren. Dat zorgt dat ze voor uw instelling donateurs vinden. Uw belang kunnen ze vertalen in een algemeen belang en in een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarmee raken ze mensen en werven ze steun.

Uw donateurs worden daarmee vrienden.

Het Internationaal Film Festival Rotterdam, Stadspodia Leiden en het Gelders Orkest hebben zo al veel vrienden gewonnen.

Als u ook meer vrienden wilt: wij vinden ze voor u.