U doet werk dat ertoe doet. Uw werk is van belang voor de samenleving en haar mensen. Of het nu gaat om wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een ziekte, om mensen die kansen moeten krijgen of om natuurbeheer en –ontwikkeling: zonder u ziet de wereld er een stuk slechter uit. En dat is exact het verhaal dat de medewerkers van Seniorcall vertellen.

Wij steunen u graag in uw verhaal. En niet alleen omdat u ons opdracht geeft daartoe, maar ook omdat we er zelf in geloven. Onze medewerkers staan midden in de samenleving en kennen deze. Maar ze kennen die samenleving ook vanuit het verleden en weten daarom dat het belangrijk is aandacht te besteden aan díe facetten van de samenleving die belangrijk zijn.

Gezondheid in een gezonde wereld met een zonnige toekomst is het belangrijkste wat er is. Dit is de motivatie die doorklinkt in de gesprekken van onze medewerkers met uw contacten.

Medewerkers van Seniorcall hebben door hun leeftijd en levenservaring al te maken gehad met uw werkzaamheden:

  • in hun nabije omgeving kennen ze mensen die getroffen zijn door een (slopende) ziekte,
  • ze hebben eigen kinderen met een steuntje in de rug hun eigen leven laten inrichten,
  • ze genieten regelmatig van een mooie wandeling in de natuur.

Vanuit die ervaring vinden de gesprekken plaats. Dat betekent dat er snel een goed contact is met uw (potentiële) donateur. Dit contact is daarmee de stevige basis voor de steunvraag die altijd op een vriendelijke en respectvolle manier wordt gesteld. Het resultaat is daarmee gegarandeerd positief: uw organisatie is op een imago-versterkende manier over het voetlicht gebracht en vaak met een mooie donatie-afspraak.

U doet uw werk daarmee nog krachtiger.

Alzheimer Nederland, ReumaNederland en Vogelbescherming Nederland zullen u dat, desgevraagd, bevestigen.