Telefonische fondsenwerving is een effectieve manier om in contact te komen met uw (potentiële) donateurs en vrienden.

Onze medewerkers vragen te allen tijde of het gelegen komt dat er gebeld wordt. Hiermee is de toon van vriendelijkheid al gezet.


We controleren of we met de juiste persoon binnen het huishouden spreken en vergewissen ons ervan dat de aanleiding om contact op te nemen overeenkomt met de bedoeling van de gebelde. Het contact is dan gelegd.

De bedoeling van degene die gebeld wordt bespreken we daarna. Hiermee is het contact uitgediept en de betrokkenheid vergroot.

We stellen de steunvraag en gezamenlijk wordt een afspraak gemaakt.

Daarna volgt een afsluiting waarbij aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Tot slot wordt de gebelde vriendelijk bedankt voor steun en tijd en wordt nog een prettige dag of avond gewenst.

En u heeft een donateur of vriend die gemotiveerd steun geeft.